www.HeiHei.ru
Рубрика : Финский | Грамматика |

Финская грамматика

Введение

Финская грамматика считается сложной, но бояться её нужно. Сами финны далеко не всегда в ней разбираются, но при этом неплохо говорят.

Для русскоговорящего человека, который, возможно, изучал английский в школе очень странным может показаться повсеместное использование суффиксов.

Там где мы или американцы используем предлоги В, НА, ИЗ и так далее финны поставят суффикс -ssa, -lla, -sta

Причём, взаимооднозначного соответствия нет и в помине.

Там где мы скажем «В» в смысле направления:

Расписание из СПб В Хельсинки

Финны скажут

Aikataulut Pietarista Helsinkiin

Verbityyppi

Содержание статьи
Введение
Типы глаголов
Objecti
Imperfekti - Прошедшее время
Joka
Negatiivinen Imperfekti
Perfekti
VERBI + maan / mään
JOKU JOKIN
Monikko Partitiivi

Типы финских глаголов

Содержание
Первый тип A/Ä
Второй тип DA/
Третий тип la/lä, s+ta/tä, na/nä, ra/rä
Четвёртый тип Vokaali + ta/tä
Пятый тип ITA / ITÄ
Шестой тип E + TA / TÄ

Первый тип - A/Ä

Финские глаголы первого типа - это глаголы, которые заканчиваются на a/ä кроме тех глаголов, которые оканчиваются на da/ - такие глаголы относятся ко второму типу. Кроме глаголов на la/lä, s+ta/tä, na/nä, ra/rä, и глаголов на гласную + ta/tä.

То есть, чтобы понять относится ли глагол к первому типу, надо знать все остальные типы. Если ни один не подходит, значит это первый тип.

1. Пример. Maksaa
MaksaaПлатить
Vartalo:maksaa
Утверждение Отрицание
minä maksanen maksa
sinämaksatet maksa
hänmaksaaei maksa
memaksammeemme maksa
temaksatteette maksa
hemaksavateivät maksa

Как изменять глаголы первого типа

Логика простая: отбрасываем последнюю гласную и добавляем к оставшемуся корню личные окончания.

1. Пример с чередованием согласных
NukkuaСпать
Утверждение Отрицание
minä nukunen nuku
sinänukutet nuku
hännukkuuei nuku
menukummeemme nuku
tenukutteette nuku
henukkuvateivät nuku
anta, kirjoittaa, kääntää, lentää, lukea, onkia, ottaa, pukea, tietää, ymmärtää

Важно:

Что нужно запомнить про глаголы первого типа: в инфинитиве и третьем лице используется сильная ступень то есть kk а в первом и втором лице - слабая ступень, то есть k

Второй тип - DA/

Финские глаголы второго типа - это глаголы, которые заканчиваются на da/.

2. Пример. Juoda
JuodaПить
Vartalo:juo
Утверждение Отрицание
minä juonen juo
sinäjuotet juo
hänjuoei juo
mejuommeemme juo
tejuotteette juo
hejuovateivät juo

Важно:

Обратите внимание на то, что в единственном числе третьего лица буква о не удваивается. Hän juo

Как изменять глаголы второго типа

Логика простая: отбрасываем последний слог da/ и добавляем к оставшемуся корню личные окончания.

2. Исключение - teh
TehdäДелать
Vartalo:tee
Утверждение Отрицание
minä teenen tee
sinäteetet tee
häntekeeei tee
meteemmeemme tee
teteetteette tee
hetekeväteivät tee
2. Исключение - näh
NähdäВидеть
Vartalo:näe
Утверждение Отрицание
minä näenen näe
sinänäetet näe
hän näkeeei näe
menäemmeemme näe
tenäetteette näe
henäkeväteivät näe

Третий тип

la/lä, s+ta/tä, na/nä, ra/rä

3. Пример - la. Tulla
TullaПрибывать
Vartalo:tule
Утверждение Отрицание
minä tulenen tule
sinätuletet tule
häntuleeei tule
metulemmeemme tule
tetuletteette tule
hetulevateivät tule

Важно:

Обратите внимание на то, что в единственном числе третьего лица буква e удваивается. Hän tulee

3. Пример - sta. Nousta
NoustaПодниматься
Vartalo:nouse
Утверждение Отрицание
minä nousenen nouse
sinänousetet nouse
hännouseeei nouse
menousemmeemme nouse
tenousetteette nouse
henousevateivät nouse
3. Пример - nä. Mennä
MenИдти
Vartalo:mene
Утверждение Отрицание
minä menenen mene
sinämenetet mene
hänmeneeei mene
memenemmeemme mene
temenetteette mene
hemeneväteivät mene
3. Пример - ra. Purra
PurraКусать
Vartalo:pure
Утверждение Отрицание
minä purenen pure
sinäpuretet pure
hänpureeei pure
mepuremmeemme pure
tepuretteette pure
hepureväteivät pure
3. Пример с чередованием согласных. Jutella
Jutella Разговаривать, болтать
Vartalo: juttele
Утверждение Отрицание
minä juttelen en juttele
sinä juttelet et juttele
hän juttelee ei juttele
mejuttelemmeemme juttele
tejutteletteette juttele
hejuttelevateivät juttele

Четвёртый тип

Vokaali + ta/tä

Четвёртый тип глаголов это глаголы, которые заканчиваются на гласную плюс ta/tä исключение составляют i + ta/tä это пятый тип и e + ta/tä это шестой тип.

4. Пример. Haluta
HalutaХотеть
Vartalo:halua
Утверждение Отрицание
minä haluanen halua
sinähaluatet halua
hänhaluaaei halua
mehaluammeemme halua
tehaluatteette halua
hehaluavateivät halua

Важно:

Обратите внимание на то, что в единственном числе третьего лица буква a удваивается. Hän haluaa. Но трёх одинаковых гласных подряд быть не может.

В следующем примере, Вы увидите, что herätä в третьем лице это herää.

4. Пример. Herätä
Heräta Будить
Vartalo:herää
Утверждение Отрицание
minä heräänen herää
sinäheräätet herää
hänherääei herää
meheräämmeemme herää
teheräätteette herää
heheräävateivät herää

Пятый тип ITA / ITÄ

Пятый тип финских глаголов это глаголы, которые заканчиваются на ita / itä.

5. Пример. Häiritä
Häiri Беспокоить
Vartalo:häirittse
Утверждение Отрицание
minä häiritsenen häiritse
sinähäiritsetet häiritse
hänhäiritseeei häiritse
mehäiritsemmeemme häiritse
tehäiritsetteette häiritse
hehäiritsevateivät häiritse

Важно:

Обратите внимание на то, что в единственном числе третьего лица буква e удваивается. Hän häiritsee.

Шестой тип

e + ta / tä

Шестой тип финских глаголов это глаголы, которые заканчиваются на eta / etä.

6. Пример. Vanheta
Vanheta Стареть
Vartalo:vanhene
Утверждение Отрицание
minä vanhenenen vanhene
sinävanhenetet vanhene
hänvanheneeei vanhene
mevanhenemmeemme vanhene
tevanhenetteette vanhene
hevanhenevateivät vanhene

Важно:

Обратите внимание на то, что в единственном числе третьего лица буква e удваивается. Hän vanhenee.

Objecti

Genetiivi

Partitiivi

Tulos = Asia on valmis.Prossessi = Asia ei ole valmis.
Luin lehden aamulla.Nyt minä luen lehteä.
Äiti siivoaa keittiönÄiti siivoaa keittiötä ja poika leikkii lattialla.
HUOM!
Kenet?
minutmeidät
sinutteidät
hänetheidät

Vien sinut autolla kouluun.
Tunnetko heidät?

Negatiivinen lauseJessica ei tunne häntä.

Minun ei tarvitse ostaa sanakirjaa.

Älä pelkää pimeää!

AinesanatJuotkl teetä?

Sinun täytyy syödä myös salattia.

Juo paljon vettä, kun olet sairas!

Verbi + PMinä opiskelen matematiikkaa.

Minun täytyy auttaa äitiä.

Älä häiritse minua!
Imperfekti
o, ö, u, y
pysyvät
sanon sanoin
säilön säilöin
puhun puhuin
kysyn kysyin
a, ä, e, i
menevät pois
odotan odotin
pidän pidin
opiskelen opiskelin
uin uin
HUOM! hän-persoona:Ei pitkää vokaalia! hän odotti… hän puhui… hän avasi…
a → o
jos verbissä on 2 tavua ja
jos 1. tavussa on a
alan aloin
laulan lauloin
VV → V
saan
sain
myyn myin
yö → öi

uo → oi

ie → ei
syön + i

juon    

vien    
söin

join

vein
HUOM! käydä

kävin

kävit

kävi

kävimme

kävitte

kävivät
Примеры:
1. Antaa

minä annoin

sinä annoit

hän antoi

me annoimme

te annoitte

he antoivat
1. Sanoa

minä sanoin

sinä sanoit

hän sanoi

me sanoimme

te sanoitte

he sanoivat
2. Saada

sain

sait

sai

saimme

saitte

saivat
JOKA
N

P

VG

ILL

INE

ELA

ALL

ADE

ABLMON
joka

jota

jo-jonka

johon/jonne

jossa

josta

jolle

jolla

joltajotka
Hän on nainen. Nainen soittaa pianoa.

Hän on nainen, joka soittaa pianoa.Hän on nainen. Rakastan naista.

Hän on nainen, jota rakastan.Puhumme naisesta. Naisen nimi on Petra.

Puhumme naisesta, jonka nimi on Petra.Tunnen naisen. Naisella on uusi auto.

Tunnen naisen, jolla on uusi auto.Nainen asuu Jyväskylässä. Pidän naisesta

Nainen, josta pidän, asuu Jyväskylässä.
Negatiivinen Imperfekti
Verbityyppi 1 ja 2
nut/nyt + neet
asuasyö
🠋🠋
enasunutensyönyt
etasunuthän eisyönyt
hän eiasunuthän eisyönyt
emmeasuneetemmesyöneet
etteasuneetettesyöneet
he eivätasuneethe eivätsyöneet
HUOM! tietää
en tietänyt / en tiennyt
emme tietäneet / emme tienneet

Verbityyppi 3
nut/nyt + neet lut/ + leet
sut/syt + rut/ryt + reet
tullapes
🠋🠋
entullutenpessyt
ettullutetpessyt
hän eitulluthän eipessyt
emmetulleetemmepesseet
ettetulleetettepesseet
he eivättulleethe eivätpesseet
Verbityyppi 4, 5 ja 6
nnut/nnyt + nneet
osata tarvita paeta
🠋🠋🠋
enosannutentarvinnutenpaennut
etosannutettarvinnutetpaennut
hän eiosannuthän eitarvinnuthän eipaennut
emmeosanneetemmetarvinneetemmepaennut
etteosanneetettetarvinneetettepaennut
he eivätosanneethe eivättarvinneethe eivätpaennut
Perfekti
olen
olet
on
+ nut/nyt olen syönyt/asunut
olet syönyt/asunut
on syönyt/asunut
olemme
olette
ovat
+ neet olemme syöneet/asuneet
ovat syöneet/asuneet
olette syöneet/asuneet

Примеры

1) Antaa - Antanut/Antaneet

2) Käydä - Käynyt/Käyneet

3) Opiskella - Opiskellut/Opiskelleet

4) Pelata - Pelannut/Pelanneet

5) Valita - Valinnut/Valinneet

6) Valjeta - Valjennut/Valjenneet

Negatiivinen Perfekti
en
et
ei
ole + nut/nyt en ole syönyt
et ole syönyt
ei ole syönyt
emme
ette
eivät
ole + neet emme ole syöneet
ette ole syöneet
eivät ole syöneet

Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

VERBI + maan / mään

jäädä+ maan / mään
neuvoaEilen Lauri ja Pedro jäivät juttelemaan pihalle.
auttaaPoliisi neuvoi Lauria soittamaan vakuutusyhtiöön
opettaaVoitko auttaa minus kantamaan tämän ison laatikon
oppia
pyytää
JOKU JOKIN
JOKUJOKIN
NjokuNjokin
P jotakuta P jotakin
V jo...ku... V jo...kin

Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

Наши партнёры

Крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, турооператоры, ж/д и автобусные перевозчики

  • tripster
  • kiwitaxi
  • tutu
  • cherehapa
  • sputnik
  • level
  • hotellook
  • blablacar
  • aviasales© HeiHei.Ru 2024
 
✉ info@heihei.ru

. . .